Pradžia

Projektinė veikla

Pradžia
Metai
Mėnesis
2018-01-01

Simonaitytė prabyla lenkiškai

Projektu siekiama skatinti jaunus vertėjus ir rašytojus domėtis Ievos Simonaitytės literatūros kūriniais ir pasitelkiant savo kūrybinius ir vertėjavimo įgūdžius skleisti rašytojos darbus tarptautiniu mastu. Daugiau
2017-06-01

Kultūros baterija

Projektu siekiama sukurti naują ir inovatyvią paslaugą, skatinančią kultūrinių paslaugų spektro plėtrą, didinant kultūros ir jos paslaugų prieinamumą įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmonėms Daugiau
2017-05-15

Keliaujanti biblioteka

Projektu siekiama skatinti skaityti netradicinėse erdvėse (poilsio zonose, festivaliuose ir pan.), sukurti pramogines veiklas, susijusias su bibliotekos teikiamomis paslaugomis. Daugiau
2017-03-01

Savanoriška biblioteka

Projektu siekiama gerinti savanoriškos veiklos žinomumą ir prieinamumą, sudaryti sąlygas jauniems žmonėms įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų. Daugiau
2017-03-01

Knygosūkis: žinok, skaityk, mėgaukis 2

Projektu siekiama skatinti jaunimą domėtis skaitymu, pasitelkiant jiems patrauklias priemones. Daugiau
2017-02-01

O buvo taip...

Projektu siekiama įdomiai ir prasmingai paminėti I. Simonaitytės jubiliejų, pasiūlant atskirus renginius jaunimui ir kitoms grupėms Daugiau
2017-02-01

Senjoras 3

Projektu siekiama mažinti senjorų socialinę ir skaitmeninę atskirtį panaudojant inovatyvias technologijas bei skatinti mokymąsi visą gyvenimą. Daugiau
2017-02-01

Literatūrinė uoga

Projektu siekiama paskatinti jaunimą skaityti klasikos kūrinius, paminėti rašytojos Ievos Simonaitytės 120 metų jubiliejų. Daugiau
2017-01-01

Reformacijos istorija populiariai

Projektu siekiama supažindinti Klaipėdos visuomenę su reformacijos istorija ir protestantiškomis tradicijomis Klaipėdos krašte. Daugiau
2017-01-01

Bibliotekų specialistų mokymai

Projektu siekiama tobulinti viduriniosios grandies bibliotekų vadovų vadybines kompetencijas ir profesines bibliotekų darbuotojų kompetencijas. Daugiau
2016-06-01

Gebėk. Naudokis. Bendrauk!

Projektu siekiama ugdyti visuomenės medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus. Mokyti kritiškai analizuoti ir vertinti pateikiamą viešąją informaciją. Daugiau
2016-04-01

Ateik į kiemą!

Projektu siekiama ugdyti jaunimo elektroninių knygų ir žurnalų skaitymo įgūdžius atvirose erdvėse. Daugiau