Pradžia

Leidinių skolinimasis

Pradžia

Bibliotekos leidinius galite skaityti vietoje arba skolintis į namus. Vienu metu galite turėti pasiskolinę net iki 20-ties leidinių 30-čiai kalendorinių dienų.