Pradžia

Periodiniai leidiniai

Pradžia

Bibliotekoje rasite platų (289 tūkst. fiz. vnt.) mokslinių ir populiariųjų žurnalų bei laikraščių pasirinkimą lietuvių, rusų, vokiečių, anglų ir kitomis kalbomis.

Seniausi bibliotekoje saugomi periodiniai leidiniai – laikraštis „Auszra“ (1883 m.) bei žurnalas „Gimtoji kalba“ (1933 m.). 

2021 metais prenumeruojame daugiau nei 90 pavadinimų laikraščių ir žurnalų. Periodinius leidinius rasite Periodikos skaitykoje, Vaikų literatūros abonemente arba Vokiškų leidinių bibiotekoje. Kai kurių leidinių elektroninės versijos prieinamos iš bibliotekos kompiuterių.