Pradžia

Ieva Simonaitytė

Pradžia

AR RAŠYTOJA IEVA SIMONAITYTĖ GYVENA BIBLIOTEKOJE?

Deja, rašytoja nei dabar, nei anksčiau nėra gyvenusi bibliotekos patalpose. Bibliotekai šios garsios Klaipėdos krašto rašytojos vardas buvo suteiktas 1978 m. gruodžio 5 d. Nuo tos dienos biblioteka stengiasi kaupti įvairius su rašytoja Ieva Simoanityte susijusius atminimo ženklus. Štai keletas jų:

 • Priėjęs prie senųjų bibliotekos lauko durų ir pažvelgęs į viršų, pamatysi 1984 metais dailininko Andriaus Giedrimo sukurtą vitražą „Ieva Simonaitytė“.
 • Pagrindinio bibliotekos pastato registratūroje gali pamatyti 2007 metais sumontuotą menininko Zenono Vaičekonio stiklo pano.
 • Trečiajame bibliotekos aukšte, greta Vokiečių leidinių skaityklos, rasi 1985 metais Eduardo Malinausko tapytą rašytojos portretą kartu su jos sukurtais personažais: Pikčiurniene, Urte ir Šimoniu.
 • 1994 metais skulptoriaus Justo Mickevičiaus padovanotas pano kabo bibliotekos bendrojoje skaitykloje.
 • Ievos Simonaitytės rankraštinis palikimas, kurį sudaro gausi fotografo, kraštotyrininko Bernardo Aleknavičius dovanota nuotraukų, negatyvų, knygų, rankraščių kolekcija. Daugumą šių nuotraukų ir negatyvų galima rasti www.epaveldas.lt.
 • Žurnalistas, kraštotyrininkas Vytautas Kaltenis bibliotekai padovanojo Ievos Simonaitytės rankraščių bei mašinraščių: laiškų, raštų, sveikinimų įvairiomis progomis bei atvirlaiškių.
 • Bibliotekoje saugomos knygos su I. Simonaitytės parašais ir dedikacijomis. 
 • 2008 m. biblioteka parengė ir išleido informacinį leidinį „Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai“.
 • 2010 m. išleista kompaktinė plokštelė „Ak, buvo visko... Dedikacija Ievai Simonaitytei“, kurioje aktorė Virginija Kochanskytė skaito rašytojos kūrinių ištraukas, prisiminimus.
 • Biblioteka yra įsipareigojusi prižiūrėti Stragnų kapinaites, kuriose yra palaidoti rašytojos giminaičiai.
 • 2017 m. sukurta virtuali paroda „Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai“ bei maršrutas skirtas Ievai Simonaitytei Klaipėdoje „Aš tave mylėjau Klaipėda...“ viešinamas portale Krašto paveldo gidas.
 • 2007 m. pirmo aukšto fojė sumontuotas kauniečio menininko Zenono Vaičekonio stiklo pano. 
 • 2018 m. Ievos Simonaitytės bibliotekos mažajame kiemelyje atidengtas Ievos Simonaitytės suolelis, kurį puošia Simonaitytės žodžiai: „Paskutinio taško niekada nepadėsiu“.